Služby

V rámci své činnosti Vám může naše firma nabídnout komplex služeb souvisejících s bezpečnostními systémy, a to i v návaznosti na zákon o ochraně utajovaných informací (412/2004 Sb.) a příslušných vyhlášek.

Tyto služby se prolínají celým procesem realizace zakázky od prvního kontaktu, poradenství, posouzení rizik až po konečnou realizaci včetně pozáruční činnosti.

Proces realizace zakázky členíme na tyto základní části:

1. Poradenská činnost

Poskytujeme základní bezplatné informace všem zájemcům o některou z nabízených oblastí bezpečnostních slaboproudých systémů. Technici a projektanti s Vámi zcela nezávazně zkonzultují obecné problémy a možnosti jejich řešení.

V případě zájmu kontaktujte:

2. Bezpečnostní posouzení objektu

Na základě obhlídky a specifikace požadavků Vám v rámci přípravné fáze zpracují naši pracovníci obecné bezpečnostní posouzení objektu a vytipují rizikové prostory. Bezpečnostní posouzení slouží jako podklad pro rozhodování o účelnosti a rozsahu konkrétního zabezpečení.

V případě zájmu kontaktujte:

3. Zpracování cenové nabídky

Zpracování studie, která na základě navrženého technického řešení a vašich požadavků rámcově nastíní cenovou hladinu budoucího zabezpečovacího systému. Cenová nabídka zahrnuje veškeré náklady na realizaci systému.

V případě zájmu kontaktujte: Ing. Petr Chýlek

4. Zpracování projektu

Projekt je zpracováván podle platných předpisů a norem. Následuje po prohlídce objektu a je výchozím materiálem pro dodávku materiálu a montáž zařízení. Vzhledem k fázi projektu se jedná o placenou službu, neboť projekt musí být vypracováván na konkrétní zakázku s podrobnou specifikací. Společnost ASTOR – KOMPLEX má mezi kmenovými zaměstnanci autorizované projektanty v oblasti.

V případě zájmu kontaktujte:

5. Instalace

Stěžejní činností firmy ASTOR-KOMPLEX je právě instalace bezpečnostních systémů, včetně dodávky materiálu. Využívá dlouholeté zkušenosti a vynikající znalosti svých pracovníků v oblasti elektrotechniky a zabezpečovací techniky. Montáž je prováděna na nejvyšší technické úrovni s ohledem na nové trendy v oboru. Vlastní montáž je prováděna podle platných norem a předpisů. Jednotlivé montážní akce jsou realizovány na základě procesního a projektového řízení, kdy je pro každou akci určena pracovní skupina s koordinátorem, jež může velice rychle a efektivně komunikovat se zákazníkem. Tato komunikace usnadní a zrychlí zabudování dodatečných požadavků a přání zákazníků do realizovaného systému. Montáž je standardně zakončována zkušebním provozem, jež slouží k zahoření systému a odstranění možných skrytých problémů systému. Délka zkušebního provozu je variabilní a bývá stanovována po dohodě se zákazníkem a na základě výpočtu spolehlivosti systémů. Délka zkušebního provozu se pohybuje v rozmezí 14 až 30 dnů. Systém je předán do trvalého užívání až po uplynutí doby zkušebního provozu a proto se jeho doba nepočítá do záruční doby systému. Během zkušebního provozu je také provedeno proškolení obsluhy uživatele a předání kompletní projektové dokumentace systému.

V případě zájmu kontaktujte:

6. Revize a pravidelné prohlídky

Po ukončení montáže je nutné zkontrolovat dodržení všech předpisů a norem nutných pro bezpečný provoz zařízení. K tomu slouží tzv. výchozí revize. Činnosti prováděné při těchto revizích jsou taxativně vyjmenovány v normách pro jednotlivé systémy. Bez provedení revizí není možno jakékoliv systém provozovat. O provedené revizi je vystaven uživateli protokol o výchozí revizi. Technické předpisy upravují také pravidelné zjišťování funkčnosti a bezpečnosti již provozovaného systému. Jedná se o placenou a u vyjmenovaných systémů jde také o činnosti požadované vyhláškou (EPS, ER). Rozsah a časové periody jsou určeny normou pro jednotlivé systémy. Jejich konkrétní provedení je ošetřeno smlouvou mezi uživatelem a dodavatelem.

V případě zájmu kontaktujte:

7. Záruční servis

Společnost ASTOR-KOMPLEX standardně zajišťuje 24 hodinový servis s dojezdem servisního technika do 6-ti hodin. Servisní zásahy realizuje z centrály v Hradci Králové. Rychlost zásahu je uzpůsobena individuálním požadavkům zákazníka a je smluvně garantována.

V případě zájmu kontaktujte:

8. Převzetí systému do servisu

Provádění servisních a revizní činností je klíčová oblast působení společnosti ASTOR – KOMPLEX. Nabízíme bezplatné zpracování konkurenční nabídky na provádění servisních a revizních prací a následné převzetí systému do servisu.

V případě zájmu kontaktujte: Ing. Petr Chýlek

9. Pozáruční péče o zákazníka

Součástí požadavků současné moderních trendů v přístupu k zákazníkům je poskytování rozsáhlé pozáruční péče. Také firma ASTOR-KOMPLEX se věnuje této oblasti a poskytuje tuto péči na smluvním základě. Pozáruční servis je realizován po dobu životnosti zařízení a to formou smluveních taxativně vyjmenovaných položkových prací a stanovením cen použitého materiálu.

V případě zájmu kontaktujte:

S konkrétními dotazy se můžete obrátit na následující zaměstnance firmy :

jednatel, obchodní ředitel
technický ředitel
autorizovaný projektant
obchodně technický pracovník
vedoucí servisu a revizí
vedoucí montáží

Kontaktní formulář

Položky označené hvězdičkou (*) jsou povinné.

Po kliknutí na "Odeslat zprávu", bude zpráva zaslána na náš e-mail.

Odpověď můžete očekávat do 2 pracovních dnů.

TisknoutSmart security solutions

HOTLINE: 602 113 009 


Kontaktujte nás

ASTOR-KOMPLEX s.r.o.
V Mlejnku 611
500 11  Hradec Králové

Tel.: 495 261 145
E-mail:  

© 2019, ASTOR-KOMPLEX s.r.o. – všechna práva vyhrazena

Prohlášení o přístupnosti | Podmínky užití | Ochrana osobních údajů | Mapa stránek

Webové stránky vytvořila eBRÁNA s.r.o. | Vytvořeno na WebArchitect | SEO a internetový marketing